سورتر صنعتی 3 تا 5 گرید ( ES-1030G ) ، ( ES-10306G ) ، ( ES-10305G )

دستگاه سورتر تخم مرغ جهت جداسازی تخم مرغ‌ها در گریدهای مختلف براساس وزن در واحدهای تولیدی و بسته بندی نصب می‌گردد. دستگاه سورتر(Grading machine) شامل بخش‌های کندلینگ صنعتی، بخش توزین، بخش حمل گریدهای خروجی می‌باشد. عملکرد توزین در این دستگاه به صورت الکترونیکی بوده ( …

سورتر صنعتی 3 تا 5 گرید ( ES-1030G ) ، ( ES-10306G ) ، ( ES-10305G ) ادامه مطلب »