کندلینگ

کندلینگ جهت جداسازی تخم مرغ‌های شکسته، کودی، کثیف، ترک‌دار، حاوی لخته خون و یا نطفه توسط ناظر طراحی گردیده، که می‌تواند به صورت مستقل یا متصل به سورتر استفاده شود. در کندلینگ متصل به سورتر تخم مرغ‌های حاوی ورودی توسط لودر نیمه اتوماتیک و یا …

کندلینگ ادامه مطلب »