خطوط بسته بندی تخم مرغ

کندلینگ

کندلینگ جهت جداسازی تخم مرغ‌های شکسته، کودی، کثیف، ترک‌دار، حاوی لخته خون و یا نطفه توسط ناظر طراحی گردیده، که می‌تواند به صورت مستقل یا متصل به سورتر استفاده شود. در کندلینگ متصل به سورتر تخم مرغ‌های حاوی ورودی توسط لودر نیمه اتوماتیک و یا …

کندلینگ ادامه مطلب »

سورتر اکونومی (ESS36-1030 )

دستگاه سورتر تخم مرغ جهت جداسازی تخم مرغ‌ها در گریدهای مختلف براساس وزن در واحدهای تولیدی و بسته بندی نصب می‌گردد. دستگاه سورتر(Grading machine) شامل بخش‌های کندلینگ صنعتی، بخش توزین، بخش حمل گریدهای خروجی می‌باشد. عملکرد توزین در این دستگاه به صورت الکترونیکی بوده ( …

سورتر اکونومی (ESS36-1030 ) ادامه مطلب »

سورتر صنعتی 3 تا 5 گرید ( ES-1030G ) ، ( ES-10306G ) ، ( ES-10305G )

دستگاه سورتر تخم مرغ جهت جداسازی تخم مرغ‌ها در گریدهای مختلف براساس وزن در واحدهای تولیدی و بسته بندی نصب می‌گردد. دستگاه سورتر(Grading machine) شامل بخش‌های کندلینگ صنعتی، بخش توزین، بخش حمل گریدهای خروجی می‌باشد. عملکرد توزین در این دستگاه به صورت الکترونیکی بوده ( …

سورتر صنعتی 3 تا 5 گرید ( ES-1030G ) ، ( ES-10306G ) ، ( ES-10305G ) ادامه مطلب »

فارم پکر

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم تولید با سرعت بالا پیش به سوی اتوماسیون سازی و حذف حداکثری نیروی انسانی برده است، این امر سبب بالا بردن سرعت تولید، جلوگیری از انتقال بیماری از انسان خصوصا در تولیدات مواد غذایی، حذف خطاهای انسانی نموده است. دستگاه …

فارم پکر ادامه مطلب »

پکر قابل اتصال به سورتر (EP-1028L)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم تولید با سرعت بالا پیش به سوی اتوماسیون سازی و حذف حداکثری نیروی انسانی برده است، این امر سبب بالا بردن سرعت تولید، جلوگیری از انتقال بیماری از انسان خصوصا در تولیدات مواد غذایی، حذف خطاهای انسانی نموده است. دستگاه …

پکر قابل اتصال به سورتر (EP-1028L) ادامه مطلب »

پکر اکونومی مخصوص فارم‌های کوچک (EPEC)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم تولید با سرعت بالا پیش به سوی اتوماسیون سازی و حذف حداکثری نیروی انسانی برده است، این امر سبب بالا بردن سرعت تولید، جلوگیری از انتقال بیماری از انسان خصوصا در تولیدات مواد غذایی، حذف خطاهای انسانی نموده است. دستگاه …

پکر اکونومی مخصوص فارم‌های کوچک (EPEC) ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن